ارسال رایگان، مبلغ بالای 100.000 تومان

درمان تزریقی و انواع ان

زمانی که یک دارو یا مایع خاص، از طریق یک سوزن یا کاتتر متصل به سیستم اینفیوژن به بیمار تزریق شود «درمان تزریقی » نام دارد. درمان تزریقی چیست؟ درمان تزریقی برای بیمارانی در نظر گرفته می شود که توان مصرف دارو های خوراکی را ندارند. همچنین، زمانی که نرخ ورود داروی مورد نظر به […]